ΗμερομηνίαViews
Total47576
Κυ. 249
Σα. 235

2o Πανελλήνιο Συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη περιγραφή μιας ερευνητικής προσέγγισης σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου (WEB 2.0) και ειδικότερα της ψηφιακής πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System), για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης, όπου η μάθηση διαδραματίζεται πέρα από τα χωρο-χρονικά όρια της σημερινής τάξης. Για το σκοπό αυτό, μέσα από μια έρευνα δράσης συμμετοχικού χαρακτήρα, σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε μια διδακτική παρέμβαση με θέμα «Διατροφή και Διαφήμιση». H παρέμβαση αυτή υλοποιείται μέσα από το LAMS στην Στ΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου σε αγροτική περιοχή του Νομού Χανίων. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή του επιπέδου εμπλοκής των μαθητών, του συνεργατικού πλαισίου και του πλαισίου επικοινωνίας που διαδραματίζεται τόσο μέσα στην τάξη όσο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας καθώς επίσης και της επίδρασης του διδακτικού υλικού στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2011.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: LAMS, Διαδικτυακή μάθηση, Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Αγωγή Υγείας
Πλήρες κείμενο εργασίας ΕΔΩ