global_citglobalΚαλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική μας πύλη. Σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό περιβάλλον προβληματοκεντρικής μάθησης, για την διαπραγμάτευση θεματικών ενοτήτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη βοήθεια της υπερμεσικής τεχνολογίας. Στο συγκεκριμένο τομέα, θα βρείτε ολοκληρωμένα διδακτικά πακέτα και μαθησιακές δραστηριότητες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.
ΗμερομηνίαViews
Total34437
Τρ. 212
Δε. 205

Abstract

Critical and reflective thinking is acknowledged as one of the key skills within Education for Sustainable Development (ESD whereas sustainable development requires a shift in the mental models which frame our thinking and inform our decisions and actions.This paper describes the implementation of a blended learning lesson unit which aspired to active pupils’ reflective practices in order to negotiate the controversial topic of Genetically Modified Food (GMF). The intervention was implemented in a semi-rural school in Chania, Crete, with the participation of 23 sixth grade pupils. Specific changes in the pedagogical practices were adopted, pertaining to content, time and space conventions, and the use of online learning activities. The instructional design activated pupils’ reflective practices causing cognitive dissonance, leading to a community of discourse and exploration.

Full Article

ΗμερομηνίαViews
Total45478
Τρ. 213
Δε. 206

2o Πανελλήνιο Συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη περιγραφή μιας ερευνητικής προσέγγισης σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου (WEB 2.0) και ειδικότερα της ψηφιακής πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System), για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης, όπου η μάθηση διαδραματίζεται πέρα από τα χωρο-χρονικά όρια της σημερινής τάξης. Για το σκοπό αυτό, μέσα από μια έρευνα δράσης συμμετοχικού χαρακτήρα, σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε μια διδακτική παρέμβαση με θέμα «Διατροφή και Διαφήμιση». H παρέμβαση αυτή υλοποιείται μέσα από το LAMS στην Στ΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου σε αγροτική περιοχή του Νομού Χανίων. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή του επιπέδου εμπλοκής των μαθητών, του συνεργατικού πλαισίου και του πλαισίου επικοινωνίας που διαδραματίζεται τόσο μέσα στην τάξη όσο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας καθώς επίσης και της επίδρασης του διδακτικού υλικού στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2011.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: LAMS, Διαδικτυακή μάθηση, Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Αγωγή Υγείας
Πλήρες κείμενο εργασίας ΕΔΩ 

ΗμερομηνίαViews
Total46163
Τρ. 212
Δε. 205

Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS
Δρ. Σ. Παπαδάκης
Καθηγητής Πληροφορικής
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Περίληψη

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη της εκπαίδευσης. Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) βασισμένο στις αρχές τους σχεδιασμού μάθησης (learning design) παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα Ελεύθερο Ανοικτού Κώδικά Διαδικτυακό Λογισμικό (ΕΛΑΚ) για την ανάπτυξη και εποπτεία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης σεναρίων μάθησης τα οποία μπορούν με κατάλληλες άδειες (Common Creative) να διανέμονται ελεύθερα και αφού προσαρμοστούν να επαναχρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια και συμβατά με το πρότυπο IMS-LD συστήματα. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τις κοινότητες μάθησης και πρακτικής και το σχεδιασμός μάθησης ως πλαίσιο για τη δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για την προώθηση του ιδανικού της ανοικτής εκπαίδευσης. Προτείνει ως εργαλείο ανάπτυξής, διαμοίρασης, επαναχρησιμοποίησης και διαχείρισής τους το LAMS.
Λέξεις κλειδιά: LAMS, Σχεδιασμός Μάθησης, Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής.

Πλήρες κείμενο εισήγησης

ΗμερομηνίαViews
Total46170
Τρ. 212
Δε. 205

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

24 Νοεμβρίου 2009, Πρόγραμμα Συνδιάσκεψης

Δόβρος Νικόλαος
Υπ. Διδάκτωρ
           Μακράκης Βασίλειος
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης

Περίληψη

Τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο που εκπαιδεύονται οι μαθητές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της νέας εποχής της πληροφορίας και της τεχνολογίας, νέες καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων της υιοθέτησης μιας τέτοιας προσέγγισης με τη χρήση των εργαλείων της νέας διαδικτυακής τεχνολογίας. Υιοθετήθηκε η συμμετοχική έρευνα δράσης ως μέθοδος έρευνας, για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον για την προώθηση της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο μέλλον στο χώρο της Αγωγής Υγείας. Τελικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος, το οποίο, ως μια κοινότητα πρακτικής θα λειτουργήσει ως πλαίσιο στήριξης των εκπαιδευτικών, μέσα από μαθησιακά και διδακτικά ηλεκτρονικά πλαίσια προβληματοκεντρικής μάθησης με γνωστικό άξονα της Αγωγή Υγείας και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Λέξεις-έννοιες κλειδιά: Αγωγή Υγείας, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί ως φορείς αλλαγής, προβληματοκεντρική μάθηση.

Πλήρες κείμενο Δημοσίευσης (Συνδιάσκεψη για τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προς τη βιώσιμη ανάπτυξη)